سمینارها

اولین نشت هم اندیشی با عنوان تأمین مالی در بخش سلامت

 شرکت بین‌المللی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری باتاب‌کارا در نظر دارد با برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی ضربان اقتصاد، با محوریت چالش‌های...

فراخوان ارسال مقالات تحلیلی(در حوزه اقتصاد سلامت)

ضربان اقتصاد، بخش اجرایی همایش‌های شرکت بین‌المللی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری باتاب‌کارا در نظر دارد در راستای دستیابی به اهداف کلان...